Malvoyant
 • Version française
 • English version
 • Deutsche Version
 • Versione italiana
 • Nederlandse versie
 • Printen
 • Eeen pdf downloaden
 • De lettergrootte verhogen
 • De lettergrootte verkleinen
 • Opzet van de site
 • Contact

Wandelen in Frankrijk


De weg

De weg in Frankrijk neemt vier vormen aan, vermeld in de diverse delen van de etappegids.

 • Het smalle pad dat door de natuur gaat
 • Het bredere pad, berijdbaar maar niet geasfalteerd
 • De geasfalteerde weg
 • Het trottoir en de groene paden, bij het doorkruisen van steden, maken deel uit van het traject.


Het percentage geasfalteerde wegen van het Franse traject blijft ongeveer rond de 30%, met uitzondering van de stedelijke gebieden.
Het is belangrijk te vermelden dat, in tegenstelling tot andere landen, de paden vooral privé-eigendom oversteken. Bijna 75% van het Franse bos is privé-bezit. Deze eigenaren hebben vaak een overeenkomst getekend met de diverse departementen, waardoor het gebruik en de verantwoordelijkheden worden omschreven wat betreft het voorbijkomen van wandelaars. Het geheel van deze overeenkomsten vormt het Plan Départemental d'Itinéraires Pédestres et de Randonnée, PDIPR.
Trouwens, de Fédération Nationale de Randonnée, FFR, met regionale en departementale afdelingen, verzorgt de keuring van de paden (GR, landelijke GR of PR), geeft topogidsen uit en leidt vrijwilligers op voor het onderhoud van de paden. Behalve deze vrijwillige implicatie, worden de paden ook onderhouden door verenigingen ter revalidatie voor rekening van de gemeentebonden en het departement.


Logo op markering zonder tekst
Logo op markering
zonder tekst

De markering

Langs het Franse pad is het logo 'In het voetspoor van de hugenoten' op verschillende wijze aangebracht.

In de Drôme op de gele bordjes van de ronde wegwijzers. In de Isère, in de Savoie en in de Haute Savoie verwijzen de etappebeschrijvingen en de borden met logo's en QR-codes naar de bestemmingen van de gele markering 'In het voetspoor van de hugenoten : volg de richting xxx'. De etappes die vallen binnen de regionale natuurparken hebben een soortgelijke aanduiding maar de wegwijzers zijn hier aangebracht aan vierkante palen. Pas op dat achter op de paal soms belangrijke aanwijzingen staan. De borden en de wegwijzers vermelden: de bestemming, de gemiddelde duur van de wandeling en dikwijls de afstand. Het traject volgt niet alleen bestaande paden, maar tussen de wegwijzers zijn ook de gestandaardiseerde markeringen te vinden van de Fédération Française de Randonnée (FFR): rood/witte rechthoeken (GR®), rood/gele rechthoeken (plaatselijke GR®) of gele rechthoek (PR®: petit randonnée) (zie de rubriek aanbevelingen).

Het is belangrijk er hier op te wijzen dat een kruis in de kleuren van het pad de doorgang verbiedt, in tegenstelling tot sommige praktijken in andere landen. In Duitsland bijvoorbeeld is de aanduiding buiten het stedelijk gebied gesjabloneerd en geven de genummerde kruisen de richting aan die gevolgd moet worden.

Markering
cliquez pour agrandir l'image Markering

Het traject

De specifieke eigenschappen van het traject in elk land lichten ons nader in over de historische fundering van het pad.
In Frankrijk is het pad dat van de ballingschap.
Het traject is dus in eerste instantie bepaald door het reliëf (de vorming van groepen en families liet geen belangrijke lichamelijke inspanning toe). In de tweede plaats komt de aanwezigheid van netwerken voor een ontvangst die onmisbaar is voor de organisatie van de ballingschap. Het derde en niet het minste criterium bestaat in het eenvoudige idee dat ondanks de twee eerste voorwaarden, de kortste weg tussen twee punten de rechte lijn is.
Het traject in Frankrijk houdt rekening met deze benadering en met het idee dat er andere paden op verscheidene plaatsen op deze hoofdas uitkomen. De frequentie van de varianten is te verklaren door deze historische benadering.


Zo vinden we in Frankrijk drie niveaus van traject:

 • Het hoofdtraject door de diverse gebieden is de ruggengraat van het internationale pad, dat in 2008 door internationale instanties is goedgekeurd op voorstel van nationale historici. Het Franse traject telt 29 etappes over ongeveer 360 km.
 • Bij de varianten worden alternatieve paden voorgesteld, die door de nationale instanties zijn goedgekeurd. In Frankrijk is de enige variant van het voetpad te vinden op de etappe tussen La Chaudière en Die, die een passage via Pontaix voorstelt.
 • De lokale uitstapjes vormen het derde niveau van het traject. In de diverse gebieden langs het traject organiseren de lokale partners uitstapjes om de ontdekking van hun patrimonium te stimuleren. De voorstellen worden goedgekeurd door lokale instanties met inachtneming van het charter van het project.


Munteenheid: euro.
Gesproken taal op het traject: Frans.

Nuttige links

 • Association Nationale française : www.surlespasdeshuguenots.eu 
 • Fédération Française de la Randonnée pédestre : www.ffrandonnee.fr 
 • Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes : www.rhone-alpes-tourisme.fr 
 • Agences Départementales du Tourisme
  • Drôme : www.drometourisme.com
  • Isère : www.isere-tourisme.com
  • Savoie et Haute-Savoie : www.savoie-mont-blanc.com

Retour haut de page