Malvoyant
 • Version française
 • English version
 • Deutsche Version
 • Versione italiana
 • Nederlandse versie
 • Printen
 • Eeen pdf downloaden
 • De lettergrootte verhogen
 • De lettergrootte verkleinen
 • Opzet van de site
 • Contact

In het veld


U gaat een activiteit uitoefenen in de open lucht, in een opmerkelijk kader, rond vaak gevoelige en beschermde plaatsen. Wij danken u dus rekening te houden met de volgende aanbevelingen:

 • Ga goed na of u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid voor het beoefenen van deze activiteit.
 • Wat ook de duur van de wandeling is, zorg voor voldoende water en voor passend schoeisel voor wandelen in de klimaatsomstandigheden.
 • Pas op, sommige passages kunnen moeilijk worden als het regent.
 • Wij danken u van tevoren uw afval mee te nemen om het milieu en de andere wandelaars te ontzien.
 • Blijf op de aangeduide paden.
 • In geval van tegenstrijdige informatie tussen de markeringen op het terrein en het traject dat in de documenten staat (kaarten, topogidsen?) blijft de aanduiding op het terrein van primair belang.
 • Houd rekening met het feit dat mobiele netwerken niet het geheel van de gebieden waar u doorheen komt dekken: dat de weersvoorspellingen, begroeiing of een diepe kloof mogelijk het gebruik van GPS onmogelijk maken. Wij kunnen u niets anders aanraden dan u niet op weg te begeven zonder een kaart van het traject.
 • Tal van wegen komen door geregelde particuliere eigendommen. Respecteer deze plaatsen en de activiteiten die er eventueel worden georganiseerd (beweiding, teelten, akkerbouw, enz?); sluit systematisch de hekken of de poortjes die u tegenkomt achter u en houd honden aan de lijn.
 • Sommige weilanden met dieren worden bewaakt door honden. Blijf uit de buurt van de kudde, ga niet de wei in met een andere hond, ook niet als die aangelijnd is.
 • Om de flora van bepaalde beschermde soorten te beschermen, wordt aangeraden niets te plukken. Blijf dus discreet, om niet de wilde fauna te storen.
 • Denk goed aan de periodes van de jacht en stel u zo mogelijk op de hoogte van de datum en de plaats van klopjachten.
 • Leg geen vuur aan en gooi geen sigaretten weg ook al zijn ze gedoofd. Mocht u vuur waarnemen bel dan nummer 18

Nuttige telefoonnummers

Eerste hulp: 15 of 112
Weer: 08 92 68 02 26