Malvoyant
 • Version française
 • English version
 • Deutsche Version
 • Versione italiana
 • Nederlandse versie
 • Printen
 • Eeen pdf downloaden
 • De lettergrootte verhogen
 • De lettergrootte verkleinen
 • Opzet van de site
 • Contact

De Franse vereniging


In elk land is een nationale structuur verantwoordelijk voor het project en belast met het verwezenlijken ervan.

In Frankrijk is de vereniging 'In het voetspoor van de hugenoten' het enige aanspreekpunt voor het project als verantwoordelijke op nationaal en internationaal niveau.

Deze vereniging heeft tot doel om:

 • De continuïteit en de geest van het project te garanderen met inachtneming van het internationale waardencharter en de kwaliteit en een nationaal kader te bieden voor het Franse partnerschap.
   
 • De band te verzekeren met de institutionele partners op het niveau van de diverse competenties (toerisme, milieu, erfgoed, cultuur?) en in het kader van de coöperatie (nationaal en internationaal).
   
 • Een band te scheppen tussen het globale project en het aanbod in de te ontdekken gebieden als steun aan lokale initiatieven.
   
 • Een band te scheppen met de particuliere partners in de culturele en toeristische sector.
   
 • Respect van recht van eigendom van de elementen van het traject en het merk te verzekeren.
   
 •  Het lopend functioneren, de navolging en de communicatie over het project te verzekeren.
   
 • Nieuwe initiatieven voor communicatie te ontwikkelen: het bedenken van nieuwe sponsors, evenementen, communicatiemiddelen, merchandising van projecten?
   
 • Controle te verzekeren met betrekking tot het pad in verband met de competente diensten en de informatie van de gebruikers in het veld.

De vereniging is opgezet 29 april 2011 door de Franse partners van het project.
Het jaar 2011 is een periode van overgang. Tot aan het eind van het jaar worden de gemeenschappelijke acties door de betrokken gemeentelijke verbanden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid van het project zal geleidelijk overgaan van het nationale Franse beheercomité naar de nationale vereniging.