Malvoyant
 • Version française
 • English version
 • Deutsche Version
 • Versione italiana
 • Nederlandse versie
 • Printen
 • Eeen pdf downloaden
 • De lettergrootte verhogen
 • De lettergrootte verkleinen
 • Opzet van de site
 • Contact

Leiding


In elk land is een unieke nationale structuur van het associatieve type of een stichting verantwoordelijk voor het project en belast met de verwerkelijking ervan.
Het zijn nationale structuren (die in staat zijn tot besluitvorming) die beslissingen nemen over het geheel van de acties in het kader van het samenwerkingsproject.

Een comité van internationaal beheer, waarin de vier nationale structuren zijn vertegenwoordigd, komt regelmatig bijeen. Het staat garant voor de internationale coherente ontwikkeling en de globale oriëntatie op middellange en lange termijn van het project.

Het comité van internationaal bestuur is een platform van uitwisseling en overleg (geen besluitvormend orgaan). Het zijn de vier gecombineerde bekrachtigingen van de vier nationale instanties die de internationale bekrachtiging vormen.

 


cliquez pour agrandir l'image