Malvoyant
 • Version française
 • English version
 • Deutsche Version
 • Versione italiana
 • Nederlandse versie
 • Printen
 • Eeen pdf downloaden
 • De lettergrootte verhogen
 • De lettergrootte verkleinen
 • Opzet van de site
 • Contact

Doelstellingen van het project


Door het creëren van het pad en de acties die op de diverse gebieden langs het traject worden georganiseerd worden de volgende doelen nagestreefd:

 • Het benadrukken van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed, zowel wat betreft de Hugenoten als de Waldenzen.
 • De ondersteuning van de lokale economie door kwalitatief goed toerisme te bieden.
 • De opwekking tot samenwerking en tot Europees burgerschap via menselijke uitwisseling.

"In het voetspoor van de hugenoten" is een potentieel rijk project, dat diverse bruikbare thematische insteken kent die te vertalen zijn in milieu, erfgoed, territoriale geschiedenis?
Het is ook een hedendaags onderwerp: intolerantie, immigratie, emigratie en de omstandigheden waaronder geïntegreerd wordt in het land van aankomst, de ontvangst of juist de afwijzing door de autochtonen, de economische inbreng, enz.. Evenzovele aspecten die aansluiten bij de hedendaagse geschiedenis van onze landen en regio's en nog steeds actueel zijn.

Het benadrukken van de internationale, nationale en lokale geschiedenis kan een nieuw licht werpen op het nabije verleden en het heden; de vergelijking kan een andere kijk op de actualiteit, ons verband met elkaar geven en bijdragen aan een positieve bewustwording van ons Europees en mondiaal burgerschap.

Voor de regio's die betrokken zijn bij het inwerkstellen van de internationale coöperatie, de schepping van een continue wandelpad 'In het voetspoor van de hugenoten' tussen Poët-Laval en Bad Karlshafen, dat in Zwitserland 'In het voetspoor van de hugenoten en de waldenzen' is geworden - biedt een kans wat voor opwaardering van dit gemeenschappelijk erfgoed, als drager van ontwikkeling.