Malvoyant
 • Version française
 • English version
 • Deutsche Version
 • Versione italiana
 • Nederlandse versie
 • Printen
 • Eeen pdf downloaden
 • De lettergrootte verhogen
 • De lettergrootte verkleinen
 • Opzet van de site
 • Contact

Franse partners


De partners van het project hebben in april 2011 een nationale structuur opgezet die bedoeld is om het project op nationaal en internationaal niveau te vertegenwoordigen. De vereniging 'In het voetspoor van de hugenoten' verenigt openbare, particuliere en vier departementale partners.

 


Contact

Vereniging " In het voetspoor van de hugenoten ""Sur les pas des Huguenots"
www.surlespasdeshuguenots.eu
info@surlespasdeshuguenots.eu

Nationale coördinatie

Johannes Melsen
Tel 0033 475 53 37 59